PROGRAMMA
ARIA PULITA

Nel 2023 è stata lanciata la prossima edizione del Programma Aria Pulita, che comprende
sussidi per l'ammodernamento termico degli edifici. Il suo obiettivo è aumentare l’efficienza
energetica degli edifici e ridurre la quantità di sostanze inquinanti rilasciate nell’aria.
Possiamo raggiungere questo obiettivo riducendo la perdita di calore nelle case
e riducendo la domanda di energia per il riscaldamento.

La sostituzione di finestre, porte esterne e porte da garage con porte a risparmio energetico è una delle fasi
di ammodernamento termico per le quali possiamo ricevere finanziamenti.

Se vogliamo beneficiare del sussidio, le nostre finestre dovrebbero avere un coefficiente di trasmittanza
termica adeguato Uw non superiore a 0,9. L'offerta di Monolit comprende prodotti
che rispondono a questi requisiti:

Ordinando questa falegnameria, puoi essere sicuro di ridurre le spese
di riscaldamento e, inoltre, potrai beneficiare di sussidi per la sostituzione
di finestre, porte e porte da garage.

FINESTRE

wartość współczynnika
przenikania ciepła U
nie może przekroczyć
0,9 W(m2K)

PORTE ESTERNE

wartość współczynnika
przenikania ciepła U
nie może przekroczyć
1,3 W(m2K)

PORTE DEL GARAGE

o maksymalnym przenikaniu
ciepła 1,3 W(m2K)

REGOLE DEL PROGRAMMA

KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ ?
• właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego
• jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu
• mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

RODZAJE WSPARCIA
• dotacja
dotacja z prefinansowaniem
• dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu bankowego

TRZY PROGI DOFINANSOWANIA
• 40% poniesionych kosztów netto
• 70% poniesionych kosztów netto
• 100% poniesionych kosztów netto

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
• wniosek należy złożyć do końca czerwca 2027 roku

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
• osobiście w oddziale WFOŚiGW
• pocztą
• przez Internet za pomocą portalu ePuap

FINANZIAMENTI PER IL CAMBIO
FINESTRE, PORTE ESTERNE E PORTE DA GARAGE

PROGI

DOCHÓD

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA

POZIOM PODSTAWOWY

dochód roczny wnioskodawcy
nie przekracza kwoty 135 000 zł

40% poniesionych
kosztów netto

POZIOM PODWYŻSZONY

przeciętny miesięczny dochód
wnioskodawcy nie przekracza kwoty
1 894 zł/ os. w gospodarstwie wieloosobowym,
2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

70% poniesionych
kosztów netto

POZIOM NAJWYŻSZY

przeciętny miesięczny dochód
wnioskodawcy nie przekracza kwoty
1 090 zł/os w gospodarstwie wieloosobowym,
1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

100% poniesionych
kosztów netto

Oferujemy pomoc w przypadku pytań oraz przy wypełnianiu wniosków programu Czyste Powietrze.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Marlena Borecka
e-mail: marlena.borecka@monolitokna.pl
tel. +48 509 149 757

Karolina Przewodek
e-mail: karolina.przewodek@monolitokna.pl
tel. +48 501 347 454

Facebook
LinkedIn