PROGRAM
ČISTÉHO VZDUCHU

W 2023 ruszyła kolejna odsłona Programu Czyste Powietrze, który obejmuje dopłaty
na prace termomodernizacyjne budynków. Jego celem jest zwiększenie
efektywności energetycznej budynków a także zmniejszenie ilości zanieczyszczeń
trafiających do powietrza. Możemy to uzyskać przez redukcję utraty ciepła w domach
i ograniczenie zapotrzebowania na energię potrzebną do ich ogrzewania.

Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych na energooszczędne
to jeden z etapów termomodernizacji, na który możemy otrzymać dofinansowanie.

Jeśli chcemy skorzystać z dotacji nasze okna powinny mieć odpowiedni współczynnik
przenikania ciepła Uw nie większy niż 0,9. W ofercie Monolit znajdziecie produkty
spełniające te wymagania:

Zamawiając tę stolarkę możecie mieć pewność, że ograniczycie wydatki
na ogrzewanie a dodatkowo będziecie mogli skorzystać z dotacji
na wymianę okien, drzwi i bram garażowych.

OKNA

wartość współczynnika
przenikania ciepła U
nie może przekroczyć
0,9 W(m2K)

DRZWI ZEWNĘTRZNE

wartość współczynnika
przenikania ciepła U
nie może przekroczyć
1,3 W(m2K)

BRAMY GARAŻOWE

o maksymalnym przenikaniu
ciepła 1,3 W(m2K)

ZASADY PROGRAMU

KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ ?
• właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego
• jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu
• mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

RODZAJE WSPARCIA
• dotacja
dotacja z prefinansowaniem
• dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu bankowego

TRZY PROGI DOFINANSOWANIA
• 40% poniesionych kosztów netto
• 70% poniesionych kosztów netto
• 100% poniesionych kosztów netto

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
• wniosek należy złożyć do końca czerwca 2027 roku

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
• osobiście w oddziale WFOŚiGW
• pocztą
• przez Internet za pomocą portalu ePuap

DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ
OKIEN, DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I BRAM GARAŻOWYCH

PROGI

DOCHÓD

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA

POZIOM PODSTAWOWY

dochód roczny wnioskodawcy
nie przekracza kwoty 135 000 zł

40% poniesionych
kosztów netto

POZIOM PODWYŻSZONY

przeciętny miesięczny dochód
wnioskodawcy nie przekracza kwoty
1 894 zł/ os. w gospodarstwie wieloosobowym,
2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

70% poniesionych
kosztów netto

POZIOM NAJWYŻSZY

przeciętny miesięczny dochód
wnioskodawcy nie przekracza kwoty
1 090 zł/os w gospodarstwie wieloosobowym,
1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

100% poniesionych
kosztów netto

Oferujemy pomoc w przypadku pytań oraz przy wypełnianiu wniosków programu Czyste Powietrze.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Marlena Borecka
e-mail: marlena.borecka@monolitokna.pl
tel. +48 509 149 757

Karolina Przewodek
e-mail: karolina.przewodek@monolitokna.pl
tel. +48 501 347 454

Facebook
LinkedIn
YOUTUBE