Clean air
program

The next edition of the Clean Air Program will be launched in 2023,
which includes subsidies for thermal modernization works of buildings.
Its purpose is to increase energy efficiency of buildings as well as reducing
the amount of pollution ending up in the air. We can achieve this by reducing
heat loss in homes and reducing the demand for energy needed to heat them.

Replacing windows, external doors and garage doors with energy-saving
ones is one of the stages of thermal modernization for which we can receive funding.

If we want to benefit from the subsidy, our windows should have an appropriate
heat transfer coefficient Uw of no more than 0.9. Monolit's offer includes products
that meet these requirements:

By ordering this joinery, you can be sure that you will reduce your heating expenses
and, in addition, you will be able to benefit from subsidies
for replacing windows, doors and garage doors.

WINDOWS

wartość współczynnika
przenikania ciepła U
nie może przekroczyć
0,9 W(m2K)

DRZWI ZEWNĘTRZNE

wartość współczynnika
przenikania ciepła U
nie może przekroczyć
1,3 W(m2K)

BRAMY GARAŻOWE

o maksymalnym przenikaniu
ciepła 1,3 W(m2K)

ZASADY PROGRAMU

KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ ?
• właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego
• jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu
• mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

RODZAJE WSPARCIA
• dotacja
dotacja z prefinansowaniem
• dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu bankowego

TRZY PROGI DOFINANSOWANIA
• 40% poniesionych kosztów netto
• 70% poniesionych kosztów netto
• 100% poniesionych kosztów netto

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
• wniosek należy złożyć do końca czerwca 2027 roku

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
• osobiście w oddziale WFOŚiGW
• pocztą
• przez Internet za pomocą portalu ePuap

DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ
OKIEN, DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I BRAM GARAŻOWYCH

PROGI

DOCHÓD

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA

POZIOM PODSTAWOWY

dochód roczny wnioskodawcy
nie przekracza kwoty 135 000 zł

40% poniesionych
kosztów netto

POZIOM PODWYŻSZONY

przeciętny miesięczny dochód
wnioskodawcy nie przekracza kwoty
1 894 zł/ os. w gospodarstwie wieloosobowym,
2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

70% poniesionych
kosztów netto

POZIOM NAJWYŻSZY

przeciętny miesięczny dochód
wnioskodawcy nie przekracza kwoty
1 090 zł/os w gospodarstwie wieloosobowym,
1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

100% poniesionych
kosztów netto

Oferujemy pomoc w przypadku pytań oraz przy wypełnianiu wniosków programu Czyste Powietrze.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Marlena Borecka
e-mail: marlena.borecka@monolitokna.pl
tel. +48 509 149 757

Karolina Przewodek
e-mail: karolina.przewodek@monolitokna.pl
tel. +48 501 347 454

Facebook
LinkedIn