REGULAMIN

Postanowienia ogólne

Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez firmę MONOLIT Michał Godlewski z siedzibą w Zambrowie 18-300, ul. Strzelnicza 12 NIP 723-154-22-65 (zwaną dalej właścicielem) Niniejszy regulamin strony www.monolit-okna.pl (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki korzystania ze strony www.monolit-okna.pl (dalej „Strona”) oraz prawa i obowiązki właściciela, oraz użytkowników strony. Wejście na tę stronę internetową równoznaczne jest z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik, który nie wyraża zgody na przestrzeganie postanowień przedmiotowej informacji jest proszony o niekorzystanie ze strony internetowej. Prawa własności intelektualnej Wszelkie treści zamieszczone na stronie internetowej www.monolit-okna.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością tej strony. Odwiedzający ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną właścicielowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.monolit-okna.pl, bez wyraźnej zgody . Wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela strony, któregokolwiek (z wyłączeniem zakładki DO POBRANIA) z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.monolit-okna.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Właścicielowi i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną, oraz karną. Użytkownik strony może drukować, pobierać, oraz przekazywać innym osobom materiały zamieszczone na stronie internetowej wyłącznie w zakładce DO POBRANIA, pod warunkiem że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.  

Odpowiedzialność za treść strony

Niniejsza strona oraz zamieszone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o firmie MONOLIT i jej produktach, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i są publikowane w celach informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Rysunki, przekroje i zdjęcia zamieszczone na stronie są jedynie rysunkami poglądowymi. Firma MONOLIT zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych produktów zamieszczonych na stronie internetowej. Właściciel strony odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.
  1. Informacje zamieszczane przez Właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże Właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.
  2. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.
  3. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść Właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
  4. Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne powiadomienie, jeśli użytkownik, korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie Właściciela.
Firma MONOLIT nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku użytkowania niniejszej strony internetowej.

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg, dotyczących funkcjonowania niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z poniższych danych kontaktowych: MONOLIT Michał Godlewski ul. Strzelnicza 12 18-300 Zambrów biuro@monolit-okna.pl
Facebook
LinkedIn
YOUTUBE