Zastosowanie innowacyjnego, proekologicznego układu melioracyjno-izolacyjnego w produkcji stolarki okiennej z PVC

„Monolit” Michał Godlewski realizuje projekt pod nazwą „Zastosowanie innowacyjnego,
proekologicznego układu melioracyjno-izolacyjnego w produkcji stolarki okiennej z PVC”

 

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnych okien z innowacyjnym
układem melioracyjno-izolacyjnym, będących rezultatem przeprowadzonych prac B+R.

W efekcie realizacji projektu możliwe będzie:

  • wprowadzenie na rynek nowego produktu, o unikalnych korzyściach dla użytkowników,

  • wzrost konkurencyjności, poprzez zaoferowanie produktu będącego odpowiedzią
    na zidentyfikowane zapotrzebowanie,

  • zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne,

  • zwiększenie aktywności firmy na rynkach międzynarodowych,

  • podniesienie poziomu innowacyjności oraz znaczny rozwój technologiczny firmy,

  • budowa wizerunku firmy jako innowacyjnej i prośrodowiskowej,

  • stworzenie nowych miejsc pracy.

Wartość projektu: 17 260 836,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 8 419 920,00 PL

ČTĚTE TAKÉ

Projekt w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy

Firma „Monolit” Michał Godlewski otrzymała dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla „Monolit” Michał Godlewski w Zambrowie nr Umowy POPW.01.05.00-20-0149/20-00 w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska

ČTĚTE VÍCE »
Facebook
LinkedIn
YOUTUBE