ОКНА

IDEAL 7000

0,79*

W/m²K

  • 6-камерная система,
  • глубина установки 85 мм,
  • system z uszczelnieniem zewnętrznym (2 uszczelki),

  • классическая конструкция створок (классическая линия без скрепления),
  • Протестированный класс взломостойкости RC2,
  • доступны в многочисленных цветовых вариациях,
  • Współczynnik przenikania ciepła Uw wynosi 0,79 W/m²K (Dla okna referencyjnego o wym.
    1230*1480mm, Ug = 0,5 W/m2K).
  • w standardzie zgrzew V-Perfect

6

Камер

2

Прокладки

85

Глубина установки

48

Пакеты Оконные (мм)

V

Сварной шов V-Perfect

MM

Фурнитура Maco Multi Matic

*Для эталонного окна с размерами 1230*1480 мм, Ug = 0,5 Вт/м2*К

* Stal zamknięta w ramie nie jest w standardzie, należy doliczyć dopłatę zgodną z cennikiem dopłat.

СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА


IDEAL 7000 to przykład synergicznego wykorzystania właściwości profili i szyb zespolonych w celu

tworzenia okien charakteryzujących się bardzo niską przenikalnością cieplną. Uzyskany w badaniach

współczynnik przenikalności cieplnej profili o wartości Uf=1,1-1,0 W/m2K w połączeniu z możliwością

stosowania szerszych i cieplejszych pakietów szybowych gwarantuje najlepsze parametry cieplne okna.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

pobierz-ikona
СКАЧАТЬ >>>

Facebook
LinkedIn