Wdrożenie do produkcji stolarki otworowej z innowacyjnym, kompozytowym systemem izolacji

„Monolit” Michał Godlewski realizuje projekt pod nazwą „Wdrożenie do produkcji stolarki otworowej z innowacyjnym, kompozytowym systemem izolacji”

 

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności oraz innowacyjności firmy Monolit poprzez wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa znacząco ulepszonych okien z innowacyjnym, kompozytowym systemem izolacji, będących rezultatem nabycia wyników prac B+R.

W efekcie realizacji projektu możliwe będzie:

  • wprowadzenie na rynek nowego produktu, o unikalnych korzyściach dla użytkowników,
  • wzrost konkurencyjności, poprzez zaoferowanie produktu będącego odpowiedzią na zidentyfikowane zapotrzebowanie
  • rozwój powiązania kooperacyjnego, którego koordynatorem jest wnioskodawca
  • zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne,
  • zwiększenie aktywności firmy na rynkach międzynarodowych
  • podniesienie poziomu innowacyjności oraz znaczny rozwój technologiczny firmy,
  • budowa wizerunku firmy jako innowacyjnej i prośrodowiskowej
  • stworzenie nowych miejsc pracy.

Wartość projektu: 7 962 528,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 884 160,00 PLN

Читайте также

Facebook
LinkedIn