Regulamin strony

 

Postanowienia ogólne

Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez MONOLIT Michał Godlewski z siedzibą w Zambrowie (zwaną dalej MONOLIT)

Wejście na tą stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik, który nie wyraża zgody na przestrzeganie postanowień przedmiotowej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

 

Prawa własności intelektualnej

Użytkownik strony może drukować, pobierać, oraz przekazywać innym osobom materiały zamieszczone na stronie internetowej, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

 

Treść strony

Niniejsza strona oraz zamieszone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o firmie MONOLIT i jej produktach, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i są publikowane do celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Rysunki, przekroje i zdjęcia zamieszczone na stronie są jedynie rysunkami poglądowymi. Firma MONOLIT zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych produktów zamieszczonych na stronie internetowej.

 

Odpowiedzialność

Firma MONOLIT nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej.

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z poniższych danych kontaktowych.

MONOLIT Michał Godlewski

ul. Strzelnicza 12

18-300 Zambrów