Wdrożenie do produkcji stolarki otworowej z innowacyjnym, kompozytowym systemem izolacji

„Monolit” Michał Godlewski realizuje projekt pod nazwą „Wdrożenie do produkcji stolarki otworowej z innowacyjnym, kompozytowym systemem izolacji”

 

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności oraz innowacyjności firmy Monolit poprzez wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa znacząco ulepszonych okien z innowacyjnym, kompozytowym systemem izolacji, będących rezultatem nabycia wyników prac B+R.

W efekcie realizacji projektu możliwe będzie:

  • wprowadzenie na rynek nowego produktu, o unikalnych korzyściach dla użytkowników,
  • wzrost konkurencyjności, poprzez zaoferowanie produktu będącego odpowiedzią na zidentyfikowane zapotrzebowanie
  • rozwój powiązania kooperacyjnego, którego koordynatorem jest wnioskodawca
  • zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne,
  • zwiększenie aktywności firmy na rynkach międzynarodowych
  • podniesienie poziomu innowacyjności oraz znaczny rozwój technologiczny firmy,
  • budowa wizerunku firmy jako innowacyjnej i prośrodowiskowej
  • stworzenie nowych miejsc pracy.

Wartość projektu: 7 962 528,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 884 160,00 PLN

Czytaj również

Projekt w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy

Firma „Monolit” Michał Godlewski otrzymała dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla „Monolit” Michał Godlewski w Zambrowie nr Umowy POPW.01.05.00-20-0149/20-00 w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska

czytaj więcej »
Facebook
LinkedIn
YOUTUBE