Projekt w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy

Firma „Monolit” Michał Godlewski otrzymała dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla „Monolit” Michał Godlewski w Zambrowie nr Umowy POPW.01.05.00-20-0149/20-00 w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu

Dotacje to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którym w wyniku pandemii COVID-19 obroty spadły o co najmniej 30 procent. Są one elementem Funduszowego Pakietu Antywirusowego, czyli finansowanych z funduszy unijnych narzędzi na rzecz walki z pandemią i jej gospodarczymi skutkami. Bezzwrotna dotacja to narzędzie zaproponowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a naborem zajmowała się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Planowane efekty

Dotacje mają służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb przedsiębiorstw maksymalnie w ciągu trzy miesięcznego okresu funkcjonowania. Będzie można przeznaczyć je na opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo), najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności oraz inne potrzeby związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa.

Wartość projektu : 371 781,57 zł .
Wkład Funduszu Europejskiego: 371 781,57 zł

read also

Projekt w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy

Firma „Monolit” Michał Godlewski otrzymała dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla „Monolit” Michał Godlewski w Zambrowie nr Umowy POPW.01.05.00-20-0149/20-00 w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska

read more
Facebook
LinkedIn
YOUTUBE