Wdrożenie do produkcji stolarki otworowej z innowacyjnym, kompozytowym systemem izolacji

Wdrożenie do produkcji stolarki otworowej z innowacyjnym, kompozytowym systemem izolacji

 

"Monolit" Michał Godlewski realizuje projekt pod nazwą „Wdrożenie do produkcji stolarki otworowej z innowacyjnym, kompozytowym systemem izolacji”

 

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności oraz innowacyjności firmy Monolit poprzez wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa znacząco ulepszonych okien z innowacyjnym, kompozytowym systemem izolacji, będących rezultatem nabycia wyników prac B+R.

W efekcie realizacji projektu możliwe będzie:

  • wprowadzenie na rynek nowego produktu, o unikalnych korzyściach dla użytkowników,
  • wzrost konkurencyjności, poprzez zaoferowanie produktu będącego odpowiedzią na zidentyfikowane zapotrzebowanie
  • rozwój powiązania kooperacyjnego, którego koordynatorem jest wnioskodawca
  • zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne,
  • zwiększenie aktywności firmy na rynkach międzynarodowych
  • podniesienie poziomu innowacyjności oraz znaczny rozwój technologiczny firmy,
  • budowa wizerunku firmy jako innowacyjnej i prośrodowiskowej
  • stworzenie nowych miejsc pracy.

Wartość projektu: 7 962 528,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 884 160,00 PLN

 

                                                                                                                              

Projekt w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy

Projekt w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy

 

Firma "Monolit" Michał Godlewski otrzymała dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla "Monolit" Michał Godlewski w Zambrowie nr Umowy POPW.01.05.00-20-0149/20-00 w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu

Dotacje to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którym w wyniku pandemii COVID-19 obroty spadły o co najmniej 30 procent. Są one elementem Funduszowego Pakietu Antywirusowego, czyli finansowanych z funduszy unijnych narzędzi na rzecz walki z pandemią i jej gospodarczymi skutkami. Bezzwrotna dotacja to narzędzie zaproponowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a naborem zajmowała się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Planowane efekty

Dotacje mają służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb przedsiębiorstw maksymalnie w ciągu trzy miesięcznego okresu funkcjonowania. Będzie można przeznaczyć je na opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo), najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności oraz inne potrzeby związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa.

Wartość projektu : 371 781,57 zł .
Wkład Funduszu Europejskiego: 371 781,57 zł